کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۴۵۸۳ ویدئو

مصلحت دولت برای عدم بیان اثر تحریم ها

  • سياسي
  • 8
  • 0
  • دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۷:۲۵
  • کلاکت - آپارات
  • داغ کن

ربیعی: دولت مصلحت ندید با بیان اثر تحریم ها به جامعه باعث تلخی و نگرانی شود عده ای از این سکوت دولت نهایت بهره برداری های سیاسی را کردند