کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۸۲۸۲ ویدئو

طعم ایرانی در دل نیویورک

سعید پورکی یکی از ایرانیانی که وقتی به خارج از کشور میرود کاری برای انجام دادن ندارد او حتی در آمریکا مدتی بی خانمان است و بعد از آن به یکی از مهارت های خاص خود یعنی آشپزی روی می آورد و در کنار یک پیتزایی آشپزخانه ای بنام مزه ایرانی taste of persia راه اندازی میکند و طرفداران خاص