کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۹۷۰ ویدئو

کتک خوردن معاون باشگاه استقلال توسط هواداران

لحظه کتک خوردن هادی مباشری معاون باشگاه استقلال که قصد ترک ساختمان را داشت کتک خوردن معاون باشگاه استقلال توسط هواداران