کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۸۹۰۴۷ ویدئو

مستند چگونه ساخته می شود- فصل 23 قسمت 4

قسمت چهارم: رابط پل راه آهن، فیلتر غشاء، فرمان هیدرولیک بالابرها، هواپیماهای 4 بال مستند چگونه ساخته می شود- فصل 23 قسمت 4