کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۳۲۶۵ ویدئو

سارقی که با پراید، گوسفند می دزدد!

تصاویری از سرقت 3 گوسفند با یک دستگاه پراید در یکی از شهرستان ها در روز روشن سارقی که با پراید، گوسفند می دزدد!