کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۸۱۷۵۶ ویدئو

مداحی با نی و دف / مداحی با نی دشتی / tarhimerfani.ir

اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی عرفانیمراسماتترحیم. سوم .هفتم.سالگرد.یادبود.اربعین.مراسمات بهشت زهراوکلیه مراسمات مذهبی.سنتی.عرفانی خواننده عرفانی .خواننده دشتی. گروه تواشیح .مداح روضه .گروه سنتی عرفانی همراه با سازهای . دف .نی. تار. سه تار. کمانچه .دیوان .قاری قران سیستم صوتکشاور