کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۸۹۰۳۱ ویدئو

طرح ویژه دولت برای ثبات درآمد و هزینه ها در سال آینده

نوبخت: دولت در سال آینده مطلقا نسبت به افزایش قیمت کالاها و خدماتی که خود عرضه می کند اقدام نخواهد کرد.