کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۸۲۱۵۶ ویدئو

کلیپ بسیار جالب از حیات وحش ایران

شکار پرنده توسط مار افعی "افعی دم عنکبوتی"دم خود را حرکت میدهد که در نظر طعمه یک عنکبوت یارتیل درحال حرکت راتداعی می کند