کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۳۱۳۶ ویدئو

م.محمد ملا فائق شارەزووری - چۆنێتى زیندووبونەو

م.محمد ملا فائق شارەزووری - چۆنێتى زیندووبونەو