کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۲۹۴۲ ویدئو

تسهیلات بلاعوض برای گازسوز کردن خودروها

با اجرای این طرح به همه خودرو‌های عمومی بنزین سوز تسهیلات پرداخت می‌شود تا نسبت به دوگانه سوز کردن اقدام کنند سپس بعد از تبدیل خودرو‌های عمومی بنزین‌سوز، سهمیه بنزین این خودرو‌ها به دوگانه سوز کاهش می‌یابد؛ همه وانت بار‌های سبک و سنگین، تاکسی‌ها، ون‌ها، مسافربر‌های شخصی مشمول اجرای این طرح ملی می‌شوند