کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۲۰۵۱۳ ویدئو

بچه فیل یهو وسط جاده می خوابه

کلیپی بامزه از بچه فیلی که یهو تصمیم میگیره وسط جاده بخوابه، مامانشم میاد نازش می کنه.