کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۹۹۱۲۲ ویدئو

تور 360 درجه از دیتاسنترهای شرکت گوگل

گوگل در این مرکز داده با برترین نوع تکنولوژی تامین امنیت محیطی و سایبری تلاش کرده تا خدمات خود را به تمام کاربران جهان عرضه کند