کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

اجرای صحیح حرکت شکم قیچی خوابیده

توضیحات و آموزش صحیح اجرای این حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/scissor-kick اجرای صحیح حرکت شکم قیچی خوابیده