کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۸۹۲۸ ویدئو

واقعیت ماجرای ماهشهر چیست؟

شهرستان ماهشهر که قطب پتروشیمی کشور است، یکی از اهداف این آشوبگران بود که ناآرامی و درگیری های مسلحانه زیادی را به خود دید. واقعیت ماجرای ماهشهر چیست؟

تازه ترین ویدئوها