کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۸۲۶۲۰ ویدئو

مستند دیدنی و جنجالی داستان اتم 2

این مستند در سی دقیقه به بررسی مذاکرات ایران و آمریکا در خصوص انرژی هسته ای می پردازد و این موضوع را از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تا کنون مورد بررسی قرار می دهد. مستند داستان اتمبه کارگردانی احمد کشاورز تهیه شده و از شبکه سوم سیما پخش شده است. مستند دیدنی و جنجالی داستان اتم