کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۰۹۱۶ ویدئو

آزمایش گلوله ای جدید با قابلیت شلیک در زیر آب

یک کمپانی آمریکایی گلوله ای جدید را طراحی کرده که با استفاده از فرآیند «فراحفره زایی» (supercavitation) می تواند در زیر آب نیز شلیک شود و سرعت و شتاب خود را از دست ندهد.