کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۹۳۳۹۳ ویدئو

قصه کودک (اخبار).لطفا در اینستاگرام و آپارات ما را دنبال کنید.

گوینده و نویسنده اخبار: راوی. تمامی شخصیتها توسط راوی گفته شده است. ما را در اینستاگرام دنبال نمایید:www.instagram.com/raavi_e_sedaa