کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۹۴۷ ویدئو

خودرویی که در 50 ثانیه به سرعت 1010 می رسد!

Bloodhound LSR یک پروژه مستقر در انگلیس است و هدف آن شکستن رکورد سرعت زمین در جهان با استفاده ازپیشرفته ترینخودرو می باشد . برای دیدن فیلم های آموزشی و مهندسی به سایت ایران مهندس مراجعه کنید . www.iranmohandes.com خودرویی که در 50 ثانیه به سرعت 1010 می رسد!