کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۰۹۲۳ ویدئو

خوش وبش نیمار با بازیکنان رئال

خوش و بش نیمار با مارسلو و کاسمیرو برزیلی های این تیم و دیگر بازیکنان رئال مادرید خوش وبش نیمار با بازیکنان رئال