کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۴۸۷۲ ویدئو

مشکل اینترنت در جاهای مختلف حل شود

مشکل اینترنت در جاهای مختلف حل شودسخنگوی دولت: طی امروز و فردا احتمالا مشکل اینترنت در جاهای مختلف حل شود