کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۳۸۱۸ ویدئو

خاکریز | سپر دفاعی نیروی زمینی

در علم نظامی خاک ریز سپری است که معمولاً در جبهه های نبرد میان نیروهای خودی و دشمن به وسیله خاک به وجود می آید. در طول دفاع مقدس، جنگ خاكریزها یكی از مهمترین مؤلفه های پیروزی در عملیاتها بود به گونه ای كه جهاد با خاكریز سازیهای پیاپی و بی وقفه خود توانست جلوی پیشروی ستونهای زرهی