کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۵۳۴۹۳ ویدئو

شیر، جواب سگ پلیس برای دفاع از مردم تظاهرکننده به خیابان آمد

یکی از معترضان در عراق وقتی که فهمید از سگهای پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان استفاده میکنند بلافاصله با یک شیر برای دفاع از مردم تظاهرکننده به خیابان آمد و آن را به سمت سگهای پلیس فرستاد. شیر، جواب سگ پلیس برای دفاع از مردم تظاهرکننده به خیابان آمد