کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۴۱۴۴ ویدئو

دفاع از مسجد الاقصی، بر مسلمانان جهان واجب است

آیت الله محمد هاشم صالحی، رییس شورای علمای شیعه افغانستان در سی وسومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت: وحدت، تنها درمان درد جهان اسلام است و دفاع از مسجد الاقصی، بر مسلمانان جهان واجب است .