کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۹۹۶۵۳ ویدئو

ایران اسلامی در صف مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا و دفاع از فلسطین است

رئیس جمهور در آئین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: ایران اسلامی در صف مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا و دفاع از مردم فلسطین است و طی 41 سال گذشته بهای سنگینی برای این ایستادگی خود پرداخته است ایران اسلامی در صف مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا و دفاع از فلسطین است