کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۴۹۶ ویدئو

فیلم ترسناک حلقه 2 دوبله فارسی | The Ring Two 2005

خلاصه داستان:شش ماه از حوادث ناگواری که نوار ویدیوئی و روحسامارابوجودآورده بود می گذرد و اکنونراشلبهمراه پسرشایدناز شهر سیاتل عازم محل دیگری شده تا زندگی تازه و آرامی را آغاز کنند.راشلدر آنجا شغل جدیدی در یک روزنامه محلی پیدا می کند. اما چندی بعد قتل فجیع یک نوجوان در این منطقه ر