کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۹۹۶۷۵ ویدئو

اسلام و امامت، عامل وحدت شیعه و سنی خطبه ی 256 1398/8/24

فیلم کامل خطبه های نماز جمعه پردیسان قم (خطبه ی 256) مورخ 1398/8/24 به امامت آیت الله قوامی اسلام و امامت، عامل وحدت شیعه و سنی خطبه ی 256 1398/8/24