کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۵۶۵ ویدئو

برنامه معرفت بیست و چهارم آبان 1398

برنامه معرفت بیست و چهارم آبان 1398 به بررسی کتاب معمای زمان و حدوث جهان پرداخت جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophya.netمراجعه کنید برنامه معرفت بیست و چهارم آبان 1398