کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۴۸۸۹ ویدئو

بلع درمانی بیماران تراکئوستومی|09120452406|درمان بلع تراکئوستومی

در بیمارانی که عمل تراکئوستومی انجام داده اند ، توانایی بلعیدن و سرفه و آواسازی از بین میرود.راه درمان بلع بیماران دارای تراکئوستومی،بلع درمانی توسط متخصص گفتار درمانی می باشد.تقویت عضلات درگیر در بلع(لب ها،گونه ها،زبان و عضلات حلق و بالابرنده حنجره و...) ریکاروری و بازگشت حس های