کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۶۶۱۵ ویدئو

حضرت عمر رضی الله عنه. قشم طبل ایرانی محمد

فدای عُمَرَ باد جان و تنم به عشق عُمَرَ زندگی می کنم سرم خاک پای عُمَرَ جان بود نشان وِلایش به سر می زنم از آن دم که تسلیم طه شدی مراد رسول مُصفّی شدی دعای محمد تو هستی ثمر به تکبیر ایمان مّحلی شدی به شمشیر بران به دستور حق جهان را تو دادی به عزت سَبَق اگر برگ زرین بجوید کسی تو د

تازه ترین ویدئوها