کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۵۶۵ ویدئو

اعلام بخشی از جزئیات برنامه دولت برای سوخت تاکسی های اینترنتی

اعلام بخشی از جزئیات برنامه دولت برای سوخت تاکسی های اینترنتی🔹مابه التفاوت نرخ اول و دوم بنزین به شکل اعتبار در کارت بانکی رانندگان تاکسی های اعتباری شارژ خواهد