کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۴۶۹۵ ویدئو

همینکه بمیرم..

تا وقتی زنده ام..کسی سراغمو نمیگیره..حتی یه توف نمیدازه صورتم..محل نمیدن..اما اگه بمیرم میشم عزیز دل همه..ولی یه هفته نکشیده فراموش میشم.. همینکه بمیرم..

تازه ترین ویدئوها