کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۴۶۷۲ ویدئو

تاپ لیدر امید رضایی

تاپ لیدر امید رضایی ،یکی از ابر لیدر های قدرتمند تیم خلیج فارس،شب گذشته بعد از سه روز که در کما بودند ، به سمت ابدیت شتافتند،ایشون اسمی رو از خودشون به جا گذاشتند که هرگز فراموش نخواهد شد... تاپ لیدر امید رضایی

تازه ترین ویدئوها