کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۱۳۶۵ ویدئو

جلسه 52 فیزیک دوازدهم - حرکت با شتاب ثابت 20 تست ریاضی 98 - مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:www.hamyarphysic.ir آموزش مبحث \"حرکت با شتاب ثابت 20 تست ریاضی 98\" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است. جلسه 52 فیزیک دوازدهم - حرکت با شتاب ثاب