کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۴۹۹۳ ویدئو

ماجرای ذرت‌های آلوده چیست؟

ذرت‌های آلوده که بیش از 2 هزار بار از سوی آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفته به سم آفلاتوکسین (نوعی از قارچ سمی) آلوده است. از آنجا که بندر امام یکی از مهم‌ترین بنادر کشور در واردات کالا‌های اساسی است و بیم آن می‌رود که ذرت‌