کل ویدئوها تاکنون: ویدئو

کلیپ دعوت مهمان با تم تولد موآنا

کلیپ دعوت مهمان ایده ی متفاوت و خلاقانه جهت اطلاع مهمانان از روز و ساعت و مکان جشن تولد کودک شما است. کاری از گروه اجرایی جشن آوا می باشد.

کلیپ دعوت مهمان می تواند متناسب با انواع تم تولد ساخته شود.