کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۵۳۶۶۱ ویدئو

دانلود مستند فورکی Space Station 2002

اولین فیلم سه بعدی در فضا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته سه بعدی سازی این مستند بزرگترین رخدادهای مهندسی را از زمان فرود اولین مرد در ماه و فرود او به زمین را نمایش میدهد و همینطور مونتاژ ایستگاه فضایی بین المللی در فاصله 220 مایل از سطح زمین و زندگی در شرایط گرانش صفر(زبان اصلی)