کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۹۴۷ ویدئو

پاسخ موشکی جهاد اسلامی به حمله صهیونیستها

شاخه نظامی جهاد اسلامی از پاسخ راکتی و موشکی خود به حملات رژیم صهیونیستی این ویدئو را منتشر کرده است. پاسخ موشکی جهاد اسلامی به حمله صهیونیستها