کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۸۰۸۱ ویدئو

دفاع از خانواده

دفاع از خانواده در این کلیپ یک مار به بالای درخت رفته و در حال بلعیدن یکی از جوجه های پرنده است و والدین جانانه و مادرانه به مار حمله میکنند و نمیزارن جوجه های دیگه طعمه مار شوند