کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۴۸۸۹ ویدئو

ما شهید سنی مدافع حرم داریم، اما شیعه لندنی حاضر نیست بره دفاع کنه!

انتشار به مناسبت هفته وحدت استاد رحیم پور ازغدی: برخی از فیلم های جلسات برخی شیعیان رو می برن تو جمع اهل سنت پخش می کنن، او هم یک بمب به خودش می بنده، شیعیان رو می کشه تا بره بهشت! شما اگه حافظ حرم امیرالمؤمن(ع) هستی، چرا نمیری دفاع کنی ازش؟ ما شهید سنی مدافع حرم داریم، اما شیعه