کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۴۸۸۹ ویدئو

38 ایگو،تعادل نهادوفرامن راگاهی بامکانیزم دفاعی وگاهی بابهترین پاسخ برقرارمی کند

  • سلامت
  • 0
  • 0
  • چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۶:۴۹
  • فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۳) - آپارات
  • داغ کن

38 ایگو،تعادل نهادوفرامن راگاهی بامکانیزم دفاعی وگاهی بابهترین پاسخ برقرارمی کند