کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۳۸۱۸ ویدئو

سکته کردن نماینده مجلس آلمان هنگام سخنرانی

سکته کردن نماینده مجلس آلمان هنگام سخنرانیمرگطنز_لطیفه_خنده???��?