کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۲۹۶۵ ویدئو

لحظه ترور ناموفق نماینده مجلس هنگ کنگ

لحظه ترور ناموفق نماینده مجلس هنگ کنگ نماینده مجلس هنگ کنگ و طرفدار چین مرکزی توسط یکی از افرادی که خود را پیرو وی خواند با چاقو مورد سو قص