کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۵۷۰۵۵ ویدئو

رمز دوم یکبار مصرف از اول دی اجباری میشود

رمز دوم یکبار مصرف از اول دی اجباری میشودرمز دوم یکبار مصرف از طریق پایمک برای گوشی های غیر هوشمند و ساده که امکان دسترسی به همراه بانک را ندارند ،ارسال میشود