کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۴۶۷۲ ویدئو

چگونه در برابر خواسته های دیگران نه بگوییم؟

جلسه 38 پرسش و پاسخ سئوال دوم: چگونه در برابر خواسته های دیگران نه بگوییم؟ چگونه در برابر خواسته های دیگران نه بگوییم؟

تازه ترین ویدئوها