کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۱۱۳۶ ویدئو

????????واکنش جالب نوشابه و کلر استخر

❌نکات ایمنی را رعایت کنید❌نوشابه را درون ظرفی ریخته و سپس کلر را به آن اضافه کنید بعد از چند ثانیه شاهد واکنش شیمیایی جالبی خواهید بود.???? ????????واکنش جالب نوشابه و کلر استخر

تازه ترین ویدئوها