کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۲۵۵۵ ویدئو

به نظر شما میتونه این تونلو با اسکیت پشت سر بذاره ؟!

این مرد اول این تونل چوبی را درست می کند و بعد برای اینکه موفق بشه کلی سختی را به جان میخرد بقیه ماجرا را تماشا کنید به نظر شما میتونه این تونلو با اسکیت پشت سر بذاره ؟!