کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۲۴۸۸ ویدئو

مدلسازی آلودگی هوا SPECIATE قسمت دوم دکتر مصطفی کلهر

آموزش مدلسازی آلودگی هوا مدلسازی آلودگی آب مدلسازی آلودگی صوتی مدلهای هواشناسی مدلهای HSE و طراحی فلرAERMOD, WRF, CMAQ, FLUENT, CORMIX, PHAST, SOUND PLAN, TNM, FLARESIM, CALPUFF, ADMS, IAQX, HYSPLIT, CFD, CMB, PMF, UNMIX, AIRQ, HEM, BENMAP, ALOHA, SURFER, IVE, TANKS,....فیلمها و