کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۴۰۸ ویدئو

جلسه 49 فیزیک یازدهم - میدان الکتریکی 19 تست ریاضی 98 - مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:www.hamyarphysic.ir آموزش مبحث \"میدان الکتریکی 19 تست ریاضی 98\" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است. جلسه 49 فیزیک یازدهم - میدان الکتریکی 19 تست