کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۴۹۶ ویدئو

بازدید ربیعی از زلزله زدگان شهرستان میانه

بازدید علی ربیعی، سخنگوی دولت از چادرهای زلزله زدگان در روستای ورنکش شهرستان میانه