کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۶۴۵۷ ویدئو

05 DT Intro Camera Animation 3ds Max

Digital Tutors آموزش مقدماتی استفاده از کمرا دوربین و انیمیت آن در تری دی مکسIntroduction to Camera Animation in 3dsMax 05 DT Intro Camera Animation 3ds Max